Usługi dostępne na serwerze mazurek.man.lodz.pl poprzez WWW.

Krótka instrukcja jak uaktywnić szyfrowanie oraz autentykacje przy przesyłaniu poczty.

Dostęp do poczty przez interface WWW (SSL).

Formularz otwarcia/przedluzenia konta na mazurku

P.G. 2006.11.05